วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

ประกาศ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

“วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์