ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องนอน พร้อมชุดประกอบ จำนวน ๑๓๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนกาพสินธุ์ปัญญานุกูล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องนอน พร้อมชุด ประกอบ จำนวน ๑๓๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,000 บาท

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องนอน พร้อมชุดประกอบ จำนวน ๑๓๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนกาพสินธุ์ปัญญานุกูล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องนอน พร้อมชุด ประกอบ จำนวน ๑๓๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,000 บาท

Read More »
0
ข้าราชการ
0
พนักงานราชการ
0
นักเรียน
0
พี่เลี้ยง